Tilbake
Resultat: OK
Domene

ed25519.no

Testen startet:
2021-01-02 12:38:25
IP-versjon:
IPv4 og IPv6
  1. Info
  2. Melding
  3. Advarsel
  4. Feil
  5. Kritisk feil

SYSTEM

BASIC

ADDRESS

CONNECTIVITY

CONSISTENCY

DELEGATION

DNSSEC

NAMESERVER

SYNTAX

ZONE

Tidligere tester

Domene

ed25519.no

  1. 2021-01-02 12:38:25 - Resultat: OK