Om DNS-sjekk

Innholdsfortegnelse

Hva DNS-sjekk kan vise

DNS-sjekk er et verktøy for å overvåke, måle og forstå hvordan domenenavnsystemet (DNS) virker. DNS-sjekk består av tre hoveddeler:

  1. Motoren (kode som utfører testene)
  2. Backend med JSON-API
  3. Webgrensesnittet

Når et domene, også kalt en sone, blir testet, vil verktøyet ta en helsesjekk på domenet ved å gå gjennom DNS fra rota (.) til toppnivået, for eksempel .no, og til slutt DNS-serverne som inneholder informasjon om det spesifikke domenet, for eksempel eksempel.no.

DNS-sjekk utfører også flere andre tester. Disse er dokumentert her, Test Requirements document.

DNS-sjekk kan teste både publiserte og upubliserte (ikke delegerte) domener.

Hvem er verktøyet laget for?

DNS-sjekk er beregnet på profesjonelle brukere som vet hvordan DNS-protokollen fungerer. En vanlig domeneabonnent anbefales å kontakte sin domeneforhandler eller internettleverandør for å få tatt en helsesjekk på sine domener.

DNS-sjekk er basert på åpen kildekode og er modulær. Som bruker kan du gjenbruke deler av koden i dine egne systemer hvis du ønsker det.

Verktøyet er utviklet i et samarbeid mellom registreringstjenestene IIS (.se og .nu) og AFNIC (.fr).

Hvilken type av DNS-spørringer genererer verktøyet?

DNS-sjekk vil generere forskjellige typer spørringer avhengig av hvordan DNS-serverne svarer.

Testen gir ingen endelige svar

Det er viktig å understreke at ingen kan gi en endelig uttalelse om helsen til et domene. DNS-sjekk er ikke alltid fullstendig korrekt, og resultatene kan gi rom for tolkning. De som står bak testen understreker at de har gjort sitt aller beste for å utvikle en best mulig policy for vurdering av ulike feil før de blir presentert for deg som bruker verktøyet.

Lagring og personvern

DNS-sjekk lagrer all historikk. Det betyr at du kan gå tilbake og se på en test du gjorde for en uke siden og sammenligne med en test du nettopp har gjort.

DNS-sjekk er tilgjengelig for alle, dermed er det også mulig for alle å teste ditt domene og også se historikk for domenet. Det er imidlertid ingen som kan se hvem som har gjort en test. Det eneste som er logget, er tidspunktet da testen ble utført.